چه رفتاری در کودکتان باعث نگرانی شما شده است؟

چگونه یک مادر شاد باشیم؟ پیاده روی روزانه یادتون نره برنامه ای برای خواب کافی داشته باشید برای نگهداری از کودکتون از دیگران کمک بگیرید با همسایه ها دوست باشید یا یک دوست صمیمی داشته باشید

در برابر رفتار نامناسب کودک خود چه واکنشی نشان می دهید؟

آیا هر کاری کرده اید همچنان کودک شما به کار خود ادامه می دهد و دیگر نمی دانید با او چه کنید؟

مرکز مشاوره همکده ، اولین و بزرگترین مرکز مشاوره تلفنی در ایران

لطفا برای تعیین وقت ویزیت تلفنی، شماره موبایل خود را وارد کنید...