فراكسيون سلامت روان در مجلس شوراى اسلامى ايجاد مى گردد

به گزارش سایک نیوز و به نقل از پايگاه اطلاع رسانى سازمان نظام روانشناسى و مشاوره دكتر جليلى نماينده مردم مراغه در مجلس شوراى اسلامى در تاريخ ٩٨/٠٥/٠٩ طی سخنانى در گردهمايى روانشناسان و مشاوران استان آذربايجان شرقى كه با حضور رياست سازمان نظام روانشناسی ومشاوره تشكيل گردید،اظهار داشتند، ما درمجلس شوراى اسلامى تلاش مى كنيم از سازمان نظام روانشناسی و مشاوره و برنامه های آن حمايت كنيم، بر همين مبنا اخيراً با پیشنهادجناب آقاى دكتر حاتمى رییس سازمان بناداريم، فراكسيون سلامت روان مجلس شوراى اسلامى را راه اندازى كنيم و بصورت عملی از سازمان نظام و مقابله با آسيب هاى اجتماعى روانی حمايت كنيم.

منبع: سایک نیوز