زبیده زرنشانی
زبیده زرنشانی

زبیده زرنشانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شماره نظام روانشناسی: ۳۱۶۹۴

درباره مشاور

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

زمینه های مشاوره : سایر،

تعداد مشاوره های موفق : ۳

امتیاز کل کاربران : ۰

تعداد رای داده شده : ۰

تعداد بازدید : ۱۴بسته های مشاوره