شیدا شفیعی
شیدا شفیعی

شیدا شفیعی

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره پروانه : ۵۸۶۲

درباره مشاور

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زمینه های مشاوره : مشاوره فردی،

تعداد مشاوره های موفق : ۲

امتیاز کل کاربران : ۰

تعداد رای داده شده : ۰

تعداد بازدید : ۲۵بسته های مشاوره


مشاورین پیشنهادی همکده

نظرات