نسترن لرکی
نسترن لرکی

نسترن لرکی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

شماره نظام روانشناسی: ۲۰۰۵۵

درباره مشاور

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

زمینه های مشاوره : مشاوره ازدواج، مشاوره فردی، مشاوره خانواده،

تعداد مشاوره های موفق : ۱

امتیاز کل کاربران : ۰

تعداد رای داده شده : ۰

تعداد بازدید : ۱۵بسته های مشاوره


مشاورین پیشنهادی همکده

نظرات