سمیه داداشعلی
سمیه داداشعلی

سمیه داداشعلی

کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

شماره نظام روانشناسی: ۱۴۰۱۷

درباره مشاور

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی

زمینه های مشاوره : مشاوره ازدواج، سایر،

تعداد مشاوره های موفق : ۹

امتیاز کل کاربران : ۰

تعداد رای داده شده : ۰

تعداد بازدید : ۷۶بسته های مشاوره