سمیه برزگر
سمیه برزگر

سمیه برزگر

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

شماره نظام روانشناسی: ۱۰۲۶۴

درباره مشاور

تحصیلات: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

زمینه های مشاوره : سایر،

تعداد مشاوره های موفق : ۱

امتیاز کل کاربران : ۰

تعداد رای داده شده : ۰

تعداد بازدید : ۷۵بسته های مشاوره