افسردگی یک بیماری جدی است که علائم و نشانه های بسیاری دارد