پنج تفاوت مهم میان ازدواج اول و ازدواج مجدد

آیا من برای داشتن یک رابطه آماده هستم؟

ازدواج با فردی که بچه دارد

ازدواج با فردی که قبلا طلاق گرفته است