تربیت فرزند دختر

تربیت فرزند دختر

چگونه می توانید یک دختر قوی در خانواده ی خود پرورش دهید و این به چه معنایی است؟

دختران قوی طوری بزرگ می شوند که احساس امنیت نسبت به خود دارند. آن ها یاد می گیرند که برای خواسته های خود گام بردارند، در مورد زندگی خود انتخاب های تصمیم می گیرند و کارهای مثبتی برای دیگران انجام می دهند. ان ها با قدرت در مورد جهان اطراف خود فکر می کنند. ان ها احساسات خود را نشان داده و احساسات و افکار خود در مورد دیگران را به شکلی خوب نشان می دهند. دختران قوی احساس خوبی نسبت به خود دارند و طوری رشد می کنند که همیشه برای هرکاری می گویند "من می توانم" البته دختران قوی (مانند همه ی ما) زمان هایی هست که احساس عدم امنیت یا احساس تردید نسبت به خود دارند اما ان احساسات آن ها را از کار نمی اندازد زیرا آن ها یاد گرفته اند روی مشکلات خود کار کرده و متوقف نشوند. دختران قوی در زندگی افرادی کامل و باارزش خواهند بود.

در اینجا نکاتی آورده شده است که به پرورش دخترانی قوی در خانواده ی شما کمک خواهد کرد.

دختر خود را تشویق کنید تا مسیری را دنبال کند. مشارکت کامل در فعالیتی که دوست دارد به او فرصت خواهد داد تا در چالش های زندگی خود به مهارت دست یابد و این باعث عزت نفس او شده و باعث می شود صبورتر گشته و در مقابل ارزش های درونی خود فردی محکم باشد نه فقط فردی متظاهر. دادن یک مسیر مشخص باعث می شود بتواند در کار خود به موفقیت برسد نه اینکه فقط بیهوده خود را در دنیای مجازی غرق کند.

بگذارید او نیز در تصمیم گیری های شما نقش داشته باشد. هر زمان ممکن بود بگذارید خودش در مورد زندگی اش تصمیم های مناسبی را بگیرد. مثلا بگذارید لباس های خود را انتخاب کنید و البته باید در این بین محدودیت های مناسبی نیز برای او مشخص شده باشد. از او بپرسید دوست دارید در کدام فعالیت های فوق برنامه شرکت کند و دوست دارد برای هریک از ان ها چقدر وقت بگذارد (تا جایی که این شرایط برای باقی اعضای خانواده امکان پذیر باشد.) به یاد داشته باشید دانستن چیزهایی که او به آن بیشتر از همه اهمیت می دهد یعنی باید بتواند ان ها را امتحان کند و بعد شاید متوجه شود اصلا آن کار را دوست ندارد. شاید دختر شما برای زمانی کوتاه بخواهد در فعالیتی شرکت کند (مثلا یک فصل به کلاس های شنا برود.) اما وقتی دوره ی ان تمام شد دیگر ان را نخواهد. ایرادی ندارد چیز جدیدی را امتحان کند.

شناخت ارزش ها و باورهایی که برای خانواده ی شما اهمیت دارند. به راه هایی فکر کنید که باعث انتقال ارزش های شما به فرزندتان می شوند، خصوصا با اوردن مثال. چه زمان هایی در زندگی روزانه ی شما هستند که می تواند ارزش ها و باورهایی که دوست دارید دخترتان یاد بگیرد را برای او مدل سازی کنید؟ ببینید آیا این خصوصیات و باورها در نحوه ی رفتار شما به عنوان والدین گنجانده شده است یا نه.

او را تشویق کنید خودش مشکلاتش را حل کند نه اینکه از دیگران بخواهد برای او کاری کنند. وقتی والدین مشکلات را حل می کنند فرزند شما خود نمی تواند مهارت های تطابقی لازم برای مدیریت شرایط مختلف را خود کسب کند. از دختر خود بخواهید فکر کنید در این شرایط پیش آمده از چه راهکارهایی می تواند برای حل مشکلات کمک بگیرد. و سپس در مورد خروجی های احتمالی این راهکار خود سوال کنید. بگذارید خودش تصمیم بگیرد می خواهد چه کار کند (والبته باید دلیلی برای این کار داشته باشد.) حتی اگر با انتخاب او مخالف هستید بگذارید احساس کند روی زندگی خود کنترل دارد و به او نشان دهید خودش مسئول تصمیم هایی است که می گیرد.

او را تشویق به کمی ریسک های فیزیکی کنید. دخترانی که از ریسک کردن خودداری می کنند اغلب اعتماد به نفس کمتری از دخترانی دارند که می توانند با چالش ها رو به رو شده و این کار را می کنند. بگذارید دختر شما کمی از نقطه ی آسایش خود خارج شود برای مثال اگر دختران از دوچرخه سواری روی تپه ها می ترسد یک تپه ی کوچک پیدا کنید تا اول این کار را روی ان امتحان کند. خیلی مهم است حتی به دخترانی که ورزشکار نیستند کمک کنید کمی رقابت های فیزیکی داشته و در سنین کم اعتماد به نفس پیدا کنند. چه این کار به شکل فردی باشد یا در ورزش های تیمی، دختر شما نیاز دارد با بدن خود یک رابطه ی فیزیکی برقرار کرده و اعتماد به نفس خود را بسازد.

بگذارید با دختران دیگر باشد. دخترانی که در مدرسه در کنار هم کار می کنند یا کسانی که باهم به حل مشکلات خود می پردازند اغلب بهتر می توانند با مشکلات روبه رو شده یا وارد ریسک های بزرگتری شوند. این دختران حس باورنکردنی ای برای موفقیت دارند و احساس همراهی و همدلی با دیگران خواهند داشت که هردو باعث اعتماد به نفس زیادی خواهد شد. دختر خودتان را تشویق کنید تا در فعالیت های تیمی شرکت کرده یا عضور سازمان هایی شود که اساس کارشان گروهی است.

تربیت فرزند دختر | مرکز مشاوره همکده

بگذارید دخترتان بداند شما دوستش دارید به خاطر شخصیتی که دارد و برای خود او نه برای ظاهر یا چیزهایی که به ان می رسد. او را تشویق کنید همیشه تغذیه ی سالمی داشته باشد اما زیاد از حد روی چیزهایی که می خورد وسواس نشان ندهید. به نظرات او نیز گوش دهید ( در مورد غذا و چیزهای دیگر ) و برای خصوصیات فردی او تحسینش کنید و کمک کنید همان شخصیتی که دوست دارد را داشته باشد. قبل از اینکه در مورد ظاهرش نظر دهید در مورد روش برخوردی که دارد ی ایده هایی که بیان می کند حرف بزنید.  او نیاز دارند شما درونش را شناخته و به شخصیت درونی او ارزش بگذارید، همانطور که به ظاهر او به عنوان یک زن جوان اهمیت می دهید.

تربیت فرزند دختر | مرکز مشاوره همکده

بگذارید گاهی با شما مخالفت کرده و عصبانی شود. پرورش دادن یک دختر قوی بعنی زندگی کردن با این فرد. او باید بتواند گاهی مقابل شما ایستاده و شنیده شود، در نتیجه می تواند یاد بگیرد همین کار را با دوستا، هم کلاسی ها، معلمان، همسر و یا رییس آینده اش انجام دهید. دختران برای اینکه بتوانند روی مخالفت های خود بمانند نیاز به راهنمایی دارند و برای متوقف نکردن عقاید و باورهای خود برای هماهنگی با دیگران به حمایت شما احتیاج خواهند داشت. به دختران خود کمک کنید در مورد نحوه ی بیان احساسات خود تصمیم بگیرند. شاید همه ی دخترها نخواهند این کار را انجام دهند، خصوصا دخترانی که خجالت می کشند اما هنوز هم می توانید در ایجاد این مهارت ها به ان ها کمک کنید.

وقتی دعوا و پرخاشگری می بینید ان را برای دختر خود شرح دهید. با دختران در مورد خشونت های ارتباطی (مانند غیبت کردن، تهمت زدن و محروم سازی دیگران) و خشونت های فیزیکی (زدن و دعوا کردن) صحبت کنید. اما فرض را بر این نگذارید که او دختر است و دست به خشونت نخواهد زد. به جای آن روی قدرت ارتباطی و احساس همدلی ان ها تاکید کنید و ان ها را تشویق کنید تا با راه هایی مستقیم تر و موثرتر روابط را تغییر دهند.

مرتبا زمانی بگذارید تا به حرف های دخترتان گوش دهید. مرتبا زمان هایی را در نظر بگیرید به طوری که او بداند در ان وقت در دسترس بوده و به حرف هایش گوش خواهید داد مانند زمان رانندگی داخل خودرو، پیاده روی یا وقتی که در اتاق نشیمن نشسته اید شما در نهایت می توانید به دنیای درونی او وارد شوید. بگذارید از شما به عنوان یک گوش شنوا برای بیان چیزهایی استفاده کند که در درونش ریخته است، بون اینکه حتی بتوانید مشکل او را حل کنید. حرف هایی که از ذهن او بیرون می آیند در واقع همان چیزهایی هستند که در نهایت با ان زندگی خواهد کرد.

بیشتر از حرف زدن به او گوش دهید. زمانی که با دختر خود صحبت می کنیم اغلب اینطور به نظر می رسد که ما با ان ها حرف زده و در نتیجه او نه تنها دیگر به شما گوش نمی دهد بلکه فکر کردن و واکنش داشتن را نیز کنار خواهد گذاشت. اما وقتی به حرف های او گوش می دهید او باید به چیزی که می خواهد بگوید فکر کند و سپس واکنش بیشتری خواهند داشت. ما باید مستقیم صحبت کنیم ما نمی توانیم صحبت های او در مورد دوستانش را نادیده بگیریم و بعد انتظار داشته باشیم در مورد موضوعات مهم نیز با ما حرف بزند.

قرار گرفتن او در معرض رسانه های اجتماعی را در سنین کم محدود کنید. این کار به او زمان بیشتری می دهد تا ایده های بیشتری داشته باشد، خلاق تر بوده و با کمک تجربیات اولیه ی خود قدرت تخیلش را زیادتر کند. با زیادتر شدن سن او، پیام های رسانه های اجتماعی در او تاثیر بیشتری خواهد داشت پس باید قوانین و روتین هایی را از همان اول داشته باشید که به دخترتان در کنترل تجربیات خود کمک می کند.

با او در مورد تفاوت روابط جنسی در فیلم ها و روابط عاشقانه در زندگی واقعی توضیح دهید. بسیار مهم است با دختر خود در مورد رابطه ی جنسی و تمایلات جنسی با روشی متناسب با سن او و باورهای خودتان صحبت کنید. با زیادتر شدن سن فرزندتان، اهمیت کمک کردن به او برای درک تفاوت میان تصاویر جنسی در رسانه ها و تمایلات جنسی سالم بیشتر خواهد شد. در طول این مکالمات، می توانید به او کمک کنید تفاوت میان موارد جنسی در فیلم و رسانه ها با واقعیت را درک کند. باید به او نشان دهید رابطه ی جنسی بدون عشق چیست، احساس ها و روابط عاطفی چه هستند و یا چطور می تواند در یک رابطه ی عاشقانه وارد شود. وقتی سن او به اندازه ی کافی مناسب بود، می توانید صحبت کردن در مورد بلوغ، سلامت، روابط عاشقانه همراه با ارتباط جنسی و هرچیز مرتبط با آن را توضیح دهید.

از مشکلات دختران مطلع باشید اما سعی کنید فکری در مورد آن نکنید. ما باید از دردهایی که دخترمان تجربه می کند آگاه باشیم در نتیجه او حس می کند حرف هایش شنیده شده و با او همدلی کرده اید. اما باید آن را در پس زمینه ی ذهنتان بگذارید، آرام مانده و به چیزهایی که تجربه می کند گوش دهید بدون اینکه بخواهید تجربیات خود را در آن دخیل کید. دخترتان تجربیات متفاوتی از شما داشته است، حتی اگر شباهت هایی در ظاهر دیده شود. به هرحال او چیزی دارد که شما نداشته اید: خود شما را.

از بودن با او لذت ببرید. داشتن یک دختر قوی می تواند هیجان انگیز و انرژی بخش باشد. فعالیت هایی پیدا کنید که هردو از آن لذت می برید و مرتبا در کنار هم انجام دهید. شاید هردو به آشپزی علاقه دارید، کوهنوردی یا کتاب خواندن. سعی کنید با زیاد شدن سنش با او ارتباط برقرار کنید.

منبع:

https://www.pbs.org/parents/thrive/raising-a-powerful-girl

توجه: مطالب بخش وبلاگ سایت همکده تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به مشاور روانشناسی یا روانپزشک جهت تشخیص و درمان دانست.

مرکز مشاوره همکده بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره تلفنی روانشناسی کشور ، خدمات مشاوره روانشناختی را بصورت شبانه روزی در زمینه های مشاوره ازدواج ، مشاوره طلاق ، مشاوره فردی ، مشاوره خانواده ، اعتیاد ، مشاوره جنسی ، مشاوره کودکان ، فرزند پروری ، افسردگی ، مثبت اندیشی ، اضطراب و... ارائه می نماید و شما می توانید به روش های مختلف و با حداقل هزینه با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و از مزایای مشاوره تلفنی بهره مند شوید.

برترین مشاوران و روانشناسان کشور در مرکز مشاوره همکده ، زندگی با نشاط و سلامت روان را برای شما فراهم می کنند.

مزایای مشاوره تلفنی روانشناسی:

1- طرح موضوعات و مشکلات با مشاور تخصصی بدون دغدغه و خجالت

2- دریافت مشاوره در هر ساعتی از شبانه روز

3- صرفه جویی در هزینه ها با حذف هزینه ایاب و ذهاب

4- صرفه جویی در زمان با حذف زمان تردد و ترافیک

5- سهولت دسترسی به خدمات مشاوره

شیوه های ارتباط با ما:

 ارسال پیامک 20 به 20005555

 

 

بعدی قبلی

مطالب مرتبط