رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی

رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی

در مورد بهترین رابطه ی جنسی که تا به حال داشته اید فکر کنید. به این کار ادامه دهید، بگذارید واقعا آن تجربه را دوباره لمس کنید. کمی زمان گذاشته و به یاد بیاورد این رابطه چه حسی در بدن شما ایجاد کرده بود، چه احساساتی در شما تحریک شده بودند و چه اتفاقی در ذهن شما افتاده بود. این احتمال وجود دارد که شما در زمان رابطه واقعا در همانجا حضور داشتید، کاملا روی بدن خود متمرکز بودید. به احتمال زیاد شما علاوه بر ارتباط فیزیکی از نظر ذهنی و عاطفی نیز با همسر خود ارتباط داشتید.

حالا یک رابطه ی جنسی ضعیف یا متوسط را برای خود یادآوری کنید. کمی زمان برای به یاد اوردن جنبه های ذهنی، عاطفی و فیزیکی آن رابطه بگذارید. چه تفاوتی وجود دارد؟ چه فرقی بین این رابطه ی جنسی و رابطه ی عالی شما دیده می شود؟

یک رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی داشته باشید

رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی | مرکز مشاوره همکده

در بهترین حالت رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی لذت بخش و فارغ از فکرهای دیگر است. وقتی بتوانیم در طول رابطه روی بدن خود متمرکز بمانیم، به جای اینکه چشمانمان را بسته و به چیزهای دیگر فکر کنیم، می توانیم با تجربه ی فیزیکی این عشق بازی ارتباط برقرار کنیم.

در طول رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی ما چیزی به نام آگاهی مصنوعی را استفاده می کنیم، که به آگاهی از وضعیت فیزیکی و عاطفی ما اشاره دارد. تحقیقات نشان داده اند افزایش میزان آگاهی مصنوعی می تواند با خارج کردن فکرهای دیگر از سرمان، کاهش اضطراب و کم شدن قضاوت های فردی به بهبود تجربیات جنسی کمک کند.

وقتی ما از وضعیت عاطفی خود اگاه بوده و آن را در عشق بازی به شکل فیزیکی نشان دهیم می توانیم خودمان را بهتر با تغییرات فیزیکی و عاطفی در شریک جنسی مان تطابق دهیم. ما به تغییرات در صدای او، تغییر در تنفس، تغییرات فیزیکی نامحسوس یا یک تغییر آنی و زودگذر می توانیم واکنش نشان دهیم. رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی یک ارتباط از درونی ترین بخش ما شده و می توانیم به تدریج با عمیق ترین بخش از شریک خود رابطه برقرار کنیم.

حتی برخی افراد می گویند برای یک لحظه در طول رابطه هر حس دیگری را فراموش کرده و در حلقه ای مانده اند که ابتدا شریکشان و انتها خود آن ها بوده اند. آن ها حس می کردند هردو یک موجود هستند. در آداب روابط جنسی در بودا و تائوئیسم همه این نوع رابطه را بالاترین حد از عشق بازی می دانند، در حقیقت ان ها تاکید زیادی روی رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی دارند. بیشتر سنت های مذهبی تجربی ما را به سمت استفاده از رابطه ی جنسی به عنوان وسیله ای برای ارتباط و انتقال تشویق می کنند. همه ی این ها تاکید دارند حضور و تجسم هردو نقطه ی شروع اصلی هستند.

تمام چیزهایی که گفتیم شاید واضح به نظر برسند اما مطمئنا متوجه شده اید که همیشه رسیدن به این سطح در طول تمرین رابطه با تمرکز ذهن کار ساده ای نیست. در طول رابطه احتمال زیادی است که کمی از فضا جدا شده و یا حتی افکارتان جای دیگری بروند. این افکار شاید اصلا در مورد رابطه ی جنسی نباشند، شما به کار فکر کرده یا صحنه ی شهوت انگیزی که دیده اید را در ذهن خود تجسم می کنید. دلایل زیادی می توانند باعث این اتفاق شوند، از جمله استرس، مشکلات در رابطه و دیدن تصاویر جنسی زیاد، همه ی این ها باعث می شوند ما بیشتر از تمرکز روی بدن خود به افکار داخل سرمان دقت کنیم.

خصوصا زمانی که ارتباط عاطفی با شریک جنسی ما عمیق شده و ما حس می کنیم ممکن است آسیب پذیر شویم می خواهیم این ارتباط را قطع کنیم. ما به طرز ناخودآگاه دوست داریم شریک هایی را انتخاب کنیم که مسائل حل نشده ی روابط قبلی را انعکاس می دهند و تجربیات شخصی قبلی ما نیز می تواند روی رفتارمان در رابطه ی کنونی اثرگذار باشد، از این رو بر آگاهی ذهن در طول رابطه تاثیر خواهد گذاشت. این اضطراب می تواند ناشی از تجربیات ما با کسی باشد که واقعا به او اهمیت می دادیم و نمی خواستیم او را از دست دهیم و این باعث واکنش مبارزه یا سردی در ما خواهد شد.

رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی | مرکز مشاوره همکده

رابطه ی جنسی بهتر با تمرکز ذهنی

برای مقابله با تمایل به سمت اضطراب و واکنش های گریز یا مبارزه ما باید حلقه های تمایل و دوست داشتن را فعال کنیم. این حلقه ها به ما اجازه می دهند تا با دیگران ارتباط عاطفی خود را حفظ کنیم، حتی زمانی که تحت استرس زیاد هستیم. با یادآوری زمان حال در طول رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی ما فعالیت واکنش فرار یا مبارزه را به حداقل می رسانیم. و با تمرکز روی ارتباط و بزرگ کردن زمان هایی که در اوج هستیم می توانیم اوکسی توسین آزاد کنیم که به ما کمک می کند آرام باشیم، متمرکز مانده و ارتباط عاطفی خود را بدون واکنش نشان دادن یا عقب نشینی حفظ کنیم. این واکنش بیشتر در زنان دیده می شود تا مردان، اما ممکن است در هر جنسیتی رشد یابد.

رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی | مرکز مشاوره همکده

تمرین: فعال کردن حلقه های دوست داشتن و تمایل

یک لحظه صبر کرده و حس بدنتان را تجربه کنید.

دقت کنید چه احساساتی دارید. به هر فکری که دارید دقت کرده و بگذارید از ذهنتان بروند. در طول رابطه خودتان را در این تمرین تصور کنید. کمی در رابطه عمیق تر شده و سعی کنید از وضعیت عاطفی خود آگاه باشید. به سادگی به هر حسی که دارید بدون قضاوت کردن و فکر کردن در مورد آن دقت کنید. اگر می توانید برای حالت عاطفی ای که تجربه می کنید یک نام بگذارید.

به خودتان اجازه دهید این حس را تجربه کنید.

باید بدانید تمامی احساسات بخشی عادی از یک تجربه ی انسانی بوده و هدفی دارند، حتی در طول رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی. احساسات خوشایند مانند عشق، لذت و ... به ما نشان می دهند تجربه ای که می کنیم را دوست داریم و انگیزه می دهند تا به دنبال اینگونه تجربیات باشیم. از طرف دیگر احساسات ناخوشایند مانند عصبانیت یا ناراحتی اطلاعات بسیار ارزشمندی هستند در مورد نیازهایی که برای ما براورده نشده و مرزهایی که شاید نقض شده اند.

برای حس خود نام بگذارید.

رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی | مرکز مشاوره همکده

آرام به خودتان بگویید " این یک (هر نامی که برای تجربه ی خود گذاشته اید) است و از احساسات کاملا عادی انسان می باشد. ایرادی ندارد که من حالا این حس را دارم. در طول رابطه ی عاشقانه می توانید همین گرایش دوستانه و بدون قید و شرط را نسبت به هر حس فیزیکی و هر فکری که تجربه می کنید داشته باشید.

حالا کسانی که دوست دارید را به یاد بیاورید.

کسانی که به آن ها اهمیت می دهید و آن ها نیز برای شما اهمیت قائل اند. شاید همسر یا فرزندان شما، اعضای خانواده، یک دوست یا حتی یک حیوان خانگی. یک لحظه صبر کنید تا آن ها را مقابل خود تجسم نمایید. صورت آن ها را یک به یک در ذهن خود ببینید. اگر افراد زیادی به ذهنتان می آیند برای یک لحظه هریک را در ذهن خود نگه داشته و بعد سراغ فرد دیگر بروید. اگر گاهی ناامیدی یا مشکلی در رابطه با کسانی داشته اید که حالا جلوی خود تصور می کنید تنها روی حس دوست داشتن و حمایت تمرکز داشته باشید.

ارسال و دریافت حس علاقه

رابطه ی جنسی با تمرکز ذهنی | مرکز مشاوره همکده

سعی کنید حس علاقه و توجه خود را به سمت آن ها فرستاده و از آن ها این حس را دریافت کنید. چند لحظه از این احساسات کاملا لذت ببرید. آیا حس می کنید در بدن شما اوکسی توسین آزاد شده است؟ این چیزی است که توسط حلقه ی دوست داشتن و گرایش ایجاد می شود.

منبع:

https://www.consciouslifestylemag.com/mindful-sex-practices/

 توجه: مطالب بخش وبلاگ سایت همکده تنها جنبه اطلاع رسانی و آموزشی داشته و توصیه پزشکی تخصصی تلقی نمی شوند و نباید آنها را جایگزین مراجعه به مشاور روانشناسی یا روانپزشک جهت تشخیص و درمان دانست.

مرکز مشاوره همکده بعنوان بزرگترین مرکز مشاوره تلفنی روانشناسی کشور ، خدمات مشاوره روانشناختی را بصورت شبانه روزی در زمینه های مشاوره ازدواج ، مشاوره طلاق ، مشاوره فردی ، مشاوره خانواده ، اعتیاد ، مشاوره جنسی ، مشاوره کودکان ، فرزند پروری ، افسردگی ، مثبت اندیشی ، اضطراب و... ارائه می نماید و شما می توانید به روش های مختلف و با حداقل هزینه با کارشناسان ما ارتباط برقرار کنید و از مزایای مشاوره تلفنی بهره مند شوید.

برترین مشاوران و روانشناسان کشور در مرکز مشاوره همکده ، زندگی با نشاط و سلامت روان را برای شما فراهم می کنند.

مزایای مشاوره تلفنی روانشناسی:

1- طرح موضوعات و مشکلات با مشاور تخصصی بدون دغدغه و خجالت

2- دریافت مشاوره در هر ساعتی از شبانه روز

3- صرفه جویی در هزینه ها با حذف هزینه ایاب و ذهاب

4- صرفه جویی در زمان با حذف زمان تردد و ترافیک

5- سهولت دسترسی به خدمات مشاوره

شیوه های ارتباط با ما:

1- ارسال پیامک 20 به 20005555

2- تماس با 99222299 از طریق خطوط همراه اول دائمی بدون نیاز به کد

3- تماس با 02170701070 از طریق تلفن ثابت

4- تماس با 46018654-021 جهت اخذ راهنمایی

بعدی قبلی

مطالب مرتبط
واژینیسموس چیست؟